kt

Polski Futsal przeciwko Covid-19Stała reguła punktacji

Polski Futsal przeciwko Covid-19
Stała reguła punktacji

Punkty za poprawną odpowiedź: 5

W przykładowej regule "Przykład reguły"- otrzymasz odpowiednią liczbę 5 punktów.

Jeśli zostało oddane więcej typów kolejność nie ma znaczenia i otrzymasz za każdą poprawną odpowiedź przewidzianych punktów - tutaj 5.

Przykład: Które drużyny spadną z ligi?
Wynik Typ Punkty
1. KS Miasto 1. KS Miasto 5 punktów
KP Piłka KS Nowy Klub 0 punktów
MKS Miasteczko MKS Misteczko 5 punktów
Suma: 10 Punktów