Serwis

Teksty indywidualne

Teksty indywidualne
  • Administrator gry ma możliwość integracji tekstów z typerem np. Strona startowa rundy typera

  • Teksty są zawsze dla każdego widoczne, o ile jest znany link do typera.

  • Jeżeli typer zostanie usunięty lub teksty zmienione, to dotychczasowe teksty też zostaną usunięte. Do tego czasu teksty pozostaną w plikach jako kopia bezpieczeństwa. Po dwóch tygodniach następuje definitywne usunięcie danych.