kt
Serwis

Ochrona polityki prywatności

Ochrona polityki prywatności

Poniżej możesz dowiedzieć się szczegółowo o aspektach ochrony danych:

Ustawienia cookies

Twoja zgodę dotyczącą używania cookies możesz zobaczyć i zmienić w każdej chwili .

Odpowiedzialny według DSGVO

We wszystkich rundach typera organizator jest odpowiedzialny za ochronę danych (dalej jako "administrator gry"). Kicktipp przetwarza dla wszystkich rund typera dane na zlecenie administratora.

Poinformuj się szczegółowo o regułach ochrony danych dla rundy typera.

Za ogólne strony informacyjne na platformie Kicktipp (jak np. ta strone) oraz za wszystkie własne rundy typera odpowiedzialność w sensie DSGVO przechodzi na Kicktipp GmbH (dalej jako "Kicktipp").

Przetwarzanie zlecenia na podstawie art. 28 DSGVO

Jako administrator zależy Ci na pewno na zachowaniu aktualnych przepisów dot. ochrony danych. Do tego należy m.in. Umowa na przetwarzanie danych według Artykułu 28 DSGVO, o ile typer nie jest prowadzony według Art 2 Abs. 2c DSGVO wyłącznie prywatnie lub rodzinnie.

Aby prowadzić typera zdgodnie z ochrona danych, możesz jako administrator zawrzeć elektroniczną umowę z Kicktipp zgodną z Art. 28 DSGVO.

Spis działań przetwarzania

Dane typera

Dane do komunikacji

Reklama w darmowych typerach

Hetzner Online GmbH

Kicktipp jest utrzymywany i prowadzony w centrum danych firmy Hetzner Online GmbH. W miejscowości Falkenstein Kicktipp wynajmuje wiele serwerów dedykowanych. Servery te znajduja sie w Niemczech dla wyłącznej dyspozycji i wykorzystania przez przez Kicktipp. Serwery są połaczone własnym ruterem i prywatną siecią LAN. Hetzner Online jest doświadczoną firmą w usługach dot. zarządzania i utrzymania centrów danych.

Kicktipp GmbH