Serwis

Ochrona danych opinie na forum

Ochrona danych opinie na forum
  • Jeżeli w twojej kolejce jest aktywne forum, to możesz w nim brać udział pisząc teksty.

  • Twoje informacje na forum zostają zapisane aż do momentu usunięcia z naszej bazy danych. Dzięki systemom zabezpieczającym informacje pozostają także w kopii bezpieczeństwa.

  • Forum jest widoczne tylko dla uczestników rundy typera

    . W tym przypadku jednak nie jest dostatecznie chronione, ponieważ każdy może dołączyć do typera i tym samym otrzymać dostęp do forum.

    Dopiero w przypadku włączenia opcji zgody administratora na uczestnictwo w zabawie, umożliwia dostęp i możliwość publikacji po potwierdzeniu udziału przez administratora.

  • Jeżeli zakończysz członkostwo w rundzie typera, to wszystkie twoje wpisy na forum zostaną usunięte. Do tego czasu dane pozostają zachowane w kopii bezpieczeństwa. Po dwóch tygodniach od momentu zakończenia członkostwa nastąpi bezpowrotne usunięcie danych.