Serwis

Start zgodny z prawem

Start zgodny z prawem

Stworzenie rundy typera z zachowaniem norm prawnych. Przygotowaliśmy wszystko co potrzebne:

1. Ochrona danych

Przy zamówienie pakietu profesjonalnego można zawrzeć umowę do przetwarzania danych zgodnych z niemieckim prawem o ochronie danych osobowych (DSGVO). wtym przypadku przetwarzamy dane na zelcenie Twoej firmy. Umowę można zawrzeć także później w panelu administratora w zakładce "Prawo".

Utworzone dane można ściągnąć w panelu administratora w zakładce Export danych. My używamy tych danych tylko dla zagwarantowania poprawnego działania rundy typera. Dane należą tylko do Twojej firmy!

Jeśli zebrane dane będą uzyte także do innych celów może być konieczne, opublikowanie własnych reguł dot. ochrony danych osobowych, które będą wymagać zgody uczestnika.

W zakładce "Design/Teksty" jest możliwe utworzenie odpowiednich tekstów, w zakładce "Zbiór danych" można wymagać od uczestnika potwierdzenia.

2. Impressum

Utworzenie w zakładce "Design/Teksty" własnego impressum lub połączenie z już istniejącym Twojej firmy.

3. Warunki udziału

W razie potrzeby można stworzyć własne warumki udziału, analogicznie do impressum.

4. O czym powinno się jeszcze wiedzieć?

  • Używać należy tylko grafik, zdjęć czy logotypów, dla których posiada się prawa użytkowania.

  • Nielegalne jest żądanie wpisowego, nawet w formie darowizny. Nie to znaczenia, czy wpisowe w całości zostanie przeznaczone na nagrody. Uczestnictwo w typerze musi być darmowe.

  • W dużych rundach forum powinno być moderowane lub wyłączoneWyłączenie funkcji dot. wysyłania wiadomości.

  • Jeśli w zabawie przewidziane bedą nagrody należy stworzyć reguły, które roztrzygną o zwycięstwie uczestników z tą samą ilością punktów.

Potrzebujesz pomocy?