kt
Serwis

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Oferta Kicktipp może być wykorzystwana przez każdego pod warunkiem zastosowania niżej wymienionych reguł.

  • Rundy typera nie mają prawa być wykorzystane do nielegalnych zakładów losowych oraz muszą przestrzegać aktualnych podstawowych zapisów prawnych. Jeśli runda typera nie stosuje się do tych przepisów upoważnia to Kicktipp do natychmiastowego usunięcia danej rundy.
  • Wpisy oraz wiadomości na forum muszą być w ramach obowiązujacego prawa. Nie stosowanie się do tej reguły upoważnia Kicktipp do usunięcia wiadomości oraz konta uczestnika, z którego została ona napisana.
  • Kicktipp nie odpowiada za wyłączenie lub błąd systemu, o ile nie było to działanie umyślne lub nieodpowiedzialne.
  • Prosimy o zachowanie praw autorskich oraz innych praw dot. zastrzeżonych znaków. Jeśli w rundzie typera znajdą się takowe lub istnieje podejżenie o naruszenie tych praw, kicktipp może te materiały usunąć.

Prosimy o przestrzeganie naszych ustaleń o ochronie danych .