kt
O nas

Hetzner Online GmbH

Hetzner Online GmbH

Kicktipp jest utrzymywany i prowadzony w centrum danych firmy Hetzner Online GmbH. Wmiejscowości Falkenstein Kicktipp wynajmuje wiele serwerów dedykowanych. Servery te znajduja sie w Niemczech dla wyłącznej dyspozycji i wykorzystania przez przez Kicktipp. Serwery są połaczone własnym ruterem i prywatną siecią LAN. Hetzner Online jest doświadczoną firmą w usługach dot. zarządzania i utrzymania centrów danych.