PKO BP EkstraklasaWskazówki dla oceny teamu.

Wskazówki dla oceny teamu.

Żeby wspólnie typować z przyjaciółmi i kolegami i to nie tylko przeciwko sobie istnieje mozliwość stowrzenia teamu, który pozwala na jego ranking. Każdy zarejestowany typer może być członkiem takiego teamu. Wszystkie ustawienia, zameldowania wymeldowania i informację znajdują się w zakładce "Mój team". W podglądach wyników można odpowiednio sprawdzić ranking indywidualny jak i ranking teamu.

Założenie teamu • administrator teamu

Każdy uczestnik, który nie należy do teamu może stworzyć nowy. Jako założyciel przejmuje automatycznie rolę administratora teamu i może rostrzygać kto do niego może przystąpić.

Zarządzanie teamem

Wymogiem przystąpienia do teamu jest udział w rundzie typera. W zasadzie założenie i przystąpienie do niego powinno nastąpić przed startem rundy. Istnieje możliwość zablokowania przystąpienia do teamu w wypadku, jeśli uczestnik ma na swoim koncie większą ilość punktów niż ustalona przez administratora. Jeśl ktoś chciałby przystąpić do teamu, a nie pozwala mu na to reguła, może stworzyć nowego uczestnika, który tego orgraniczenia nie posiada.

Istnieją dwie możliwości przystąpienia uczestnika do teamu:

Zaproszenia

Administrator gry może zaprosić do wstąpienia do teamu. Jeśli uczestnik podał prawidłowy adres maila otrzyma informacje o zaproszeniu. Zaproszenia są widoczne w zakładce "Mój Team". Przyjęcie zaproszenia aktywuje od razu przynalezność do danego teamu.

Akces

Na stronie "Mój Team" można zgłosić chęć wstąpienia do teamu. W tym wypadku administrator teamu zostanie o ty poinformowany i w zakładce "Mój Team" może rostrzygnąć o przyjęciu lub odmowie.

Ranking Teamu

Żeby umożliwić porównanie teamów, które mają różną ilość uczestników, zostanie obliczona średnia wartość punktów uzyskanych przez nich. Wszstkie punkty uczestników będą zsumowane i podzielone przez ich ilość.

Typowanie

Typowania indywidualne będą automatycznie brane pod uwagę w rankingu teamu. Każdy członek teamu jest automaczycznie uwzględniony w rankingu indywidualnym.

W przypadku dołączenia do teamu po rozpoczęciu typera, punkty uczestnika z zakończonych kolejek nie będą brane pod uwagę. To oznacza, że średnia wartość punktów w takim przypadku się obniży.

Wielkość teamu

Administrator typera ustala min. i maks. liczbę członków teamu . Podczas tworzenia jest możliwe, że niektóre teamy nie mają jeszcze minimalnej liczby, co oznacza, że dopiero po jej osiągnięciu wyniki zostaną uwzglednione w rankingu.