PKO BP EkstraklasaReguła kwotowa

Reguła kwotowa
Minimalna ilość punktów3
Maksymalna ilość punktów10

W regule kwotowej podział punktów zależy od sposobu typowania uczestników rundy.

Reguła kwotowa przybiera formę: "Dom-Remis-Gość". Wartości pokazują ile punktów otrzymasz za prawidłowy typ. Przy kwocie "4-5-10", otrzymasz 4 Punkty za zwycięstwo gospodarzy, 5 Punktów za remis i 10 punktów za wygraną drużyny gości.

Obliczanie kwoty

Powyżej opisana kwota składa się z podziału typów oraz maksymalnej i minimalnej wartości punktowej, która wynika z tej reguły.

Przy obliczaniu brane są pod uwagę tylko typowane spotkania. Jeśli typer nie oddał typu, nie ma to do kwoty żadnego znaczenia. Wszystkie oddane typy zostaną zgodnie z tendencją zebrane i podsumowane. Poniżej widzimy przykładowe rozłożenie typów

  • 6 typów na gospodarza
  • 3 typy na remis
  • 1 typ dla gości

Razem zostało oddanych 10 typów na to spotkanie.

W przykładzie wartość maksymalna punktów to 10 , czyli w najlepszym przypadku można otrzymać wartość punktową 3 za swój typ (nie licząc dodatkowych punktów doliczonych według innych reguł – przykłady poniżej).

Rzeczywista wartość punktów zostanie obliczona następująco:

Punkty minimalne (MIN) = ustalone przez administratora

Punkty maksymalne (MAX) = ustalone przez administratora

Ilość typów z tendencją
Prawdopodobieństwo (W) = ——————————————————————————————————————— Ilość typów

MAX MAX
Punkty = ———————— - ————— + MIN
10 * W 10

Jeśli wyliczona wartość leży poza przedziałem minimalnym i
maksymalnym, liczba punktów zostanie odpowiednio dopasowana.

Zmiana kwot

Jako, że kwoty wyliczane są z typów, zmieniają one swoją wartość w zależości od tego ile typów zostało juz oddane. Na początku gdy jest niewiele typów na dane spotkanie, otrzymuje się maksymalną liczbę punktów. To jednak zmieni się po pierwszych oddanych typach. Jeśli typujesz bardzo wcześnie przed rozpoczeciem kolejki, to warto sprawdzić kwoty na krótko przed jej rozpoczecięm, aby sprawdzić tendencję wszystkich typerów.

Dodatkowe punkty dla różnicy bramek i wyniku

Dodatkowo do punktów, które zostaną dopisane według kwot można stworzyć dodatkowe premie w wypadku trafienia poprawnej różnicy bramek czy dokładnego wyniku. Przewidziane punkty zostaną po prostu dopisane do punktów wyliczonych z reguły kwotowej. W przykładzie otrzymasz dodatkowy punkt jeśli przy poprawnej tendencji zgadza się różnica bramek oraz 2 punkty jeśli wynik jest dokładnie wytypowany.