kt
Pakiet profesjonalny

Zamów pakiet profesjonalny

Zamów pakiet profesjonalny

Wybrane zawody możesz później zmieniać lub dopasowywać dowolnie do innych meczów. Jeśli chcesz założyć własną ligę np. Klasa A Bytom, musisz wybrać zakładkę "Zarządzanie ligą" i tam stworzyć terminarze i mecze.

Dla bezpośredniego dostępu istnieje zasada https://www.kicktipp.pl/skrót (tylko małe litery, cyfry i znak "/-";min. 3 a max. 20 znaków). Nie używaj znaków specjalnych.

Nazwa typera musi zawierać od 2 do 15 znaków.

Żeby móc typować, podaj aktualny adres mailowy. Nie będzie on przekazany osobom trzecim. Nie wysyłamy nigdy reklam.

Wpisz hasło, które jest bezpieczne i trudne do rozszyfrowania.

Wybierz kontyngent, z którym chcesz rozpocząć rundę typera. Oczywiście istnieje w każdej chwili możliwość jego podwyższenia lub obniżenia.

Zamawiając pakiet testowy masz możliwość wytestowania pakietu profesjonalnego. Pakiet testowy jest nieograniczony czasowo i posiada te same funkcje jak pakiet profesjonalny.

Umowa po upływie terminu rozliczeniaprzedłuża się automatycznie . Rozliczenie może być zmienione w każdej chwili i będzie obowiązywało od następnego okresu rozliczeniowego.

Umowa dla pakietu profesjonalnego może zostać w każdej chwili zakończona. Umowy nie są związane czasowo, a dotychczas zapłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Drogą mailową otrzymasz zawsze rachunek ProForma

Wpisz właściciela konta, nawet jeśli jest on identyczny z odbiorcą rachunku.

Wpisz międznarodowy numer konta (IBAN). Numer ten znajdziesz na wyciągu bankowym lub zapytaj w twoim banku.

Wpisz międzynarodowy kod banku (BIC). BIC można znaleźć na każdym wyciągu bankowym.

Adres rachunku

Podaj dokładne dane odbiorcy rachunku (nazwa firmy lub nazwisko, o ile rachunek wystawiony będzie na osobę fizyczną).

W miarę potrzeby wpisz dodatkową informację np. numer zamówienia, numer księgowy lub nazwę działu.
Podaj osobę kontaktową danej firmy lub adres odbiorcy, na którego będzie wystawiony rachunek, o ile zamówienie nie jest wystawione na firmę.
W razie potrzeby, możesz wpisać tutaj adres e-mail, na który powininen zostać wysłany rachunek. Kopię rachunku otrzymuje także adminisytrator typera.
Jeśli pakiet profesjonalny zostanie zamówiony na terenie Unii Europejskiej, wystawienie rachunku jest możliwe bez podatku VAT (netto), ale tylko w przypadku, jeżeli zostanie podany aktualny numer EU VAT (NIP EU). Bardzo ważne jest dokładne podanie nazwy podmiotu oraz adresu, które muszą być zgodne z wpisem, pod którym zarejstrowano VAT-EU.

Nasza umowa do przetwarzania danych będzie częścią składową umowy głównej, żeby Twój typer został przeprowadzny zgodnie z ochroną danych.