kt
Pakiet profesjonalny

Zamów pakiet profesjonalny

Zamów pakiet profesjonalny

Wybrane zawody możesz później zmieniać lub dopasowywać dowolnie do innych meczów. Jeśli chcesz założyć własną ligę np. Klasa A Bytom, musisz wybrać zakładkę "Zarządzanie ligą" i tam stworzyć terminarze i mecze.

Używaj indywidualnej nazwy najlepiej bez nazwy zawodów i roku. Adres rundy typera: kicktipp.pl/nazwa-rundy-typera

Naywa uczestnika musi mieć 2 do 15 znaków.

Opcjonalnie: Jeśli jako administrator nie chcesz brać udziału to zostaw to pole puste.

Żeby móc typować, podaj aktualny adres mailowy. Nie będzie on przekazany osobom trzecim. Nie wysyłamy nigdy reklam.

Wpisz hasło, które jest bezpieczne i trudne do rozszyfrowania.

Wybierz kontyngent, z którym chcesz rozpocząć rundę typera. Oczywiście istnieje w każdej chwili możliwość jego podwyższenia lub obniżenia.

Zamawiając pakiet testowy masz możliwość wytestowania pakietu profesjonalnego. Pakiet testowy jest nieograniczony czasowo i posiada te same funkcje jak pakiet profesjonalny.

Umowa po upływie terminu rozliczeniaprzedłuża się automatycznie . Rozliczenie może być zmienione w każdej chwili i będzie obowiązywało od następnego okresu rozliczeniowego.

Umowa dla pakietu profesjonalnego może zostać w każdej chwili zakończona. Umowy nie są związane czasowo, a dotychczas zapłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Drogą mailową otrzymasz zawsze rachunek ProForma

Wpisz właściciela konta, nawet jeśli jest on identyczny z odbiorcą rachunku.

Wpisz międznarodowy numer konta (IBAN). Numer ten znajdziesz na wyciągu bankowym lub zapytaj w twoim banku.

Wpisz międzynarodowy kod banku (BIC). BIC można znaleźć na każdym wyciągu bankowym.

Adres rachunku

Podaj dokładne dane odbiorcy rachunku (nazwa firmy lub nazwisko, o ile rachunek wystawiony będzie na osobę fizyczną).

W miarę potrzeby wpisz dodatkową informację np. numer zamówienia, numer księgowy lub nazwę działu.
Podaj osobę kontaktową danej firmy lub adres odbiorcy, na którego będzie wystawiony rachunek, o ile zamówienie nie jest wystawione na firmę.
W razie potrzeby, możesz wpisać tutaj adres e-mail, na który powininen zostać wysłany rachunek. Kopię rachunku otrzymuje także adminisytrator typera.
Jeśli pakiet profesjonalny zostanie zamówiony na terenie Unii Europejskiej, wystawienie rachunku jest możliwe bez podatku VAT (netto), ale tylko w przypadku, jeżeli zostanie podany aktualny numer EU VAT (NIP EU). Bardzo ważne jest dokładne podanie nazwy podmiotu oraz adresu, które muszą być zgodne z wpisem, pod którym zarejstrowano VAT-EU.

Nasza umowa o przetwarzanie zamówień jest częścią tej umowy, dzięki czemu mogą Państwo zorganizować swoją rundę typera zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Przeprowadzana jest automatyczna kontrola bezpieczeństwa, aby zapobiec dostępowi zautomatyzowanych programów. W indywidualnych przypadkach może być konieczne dodatkowe potwierdzenie.